Dessa Allmänna Villkor gäller för användandet av applikationen Pennan & Svärdet (Appen), som ägs av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, och finns tillgänglig för smarttelefoner och andra elektroniska enheter.

Dessa villkor gäller för användande av Appen inklusive uppdateringar eller komplement till Appen. För att få använda Appen måste du godkänna dessa villkor.

 1. Licens för att använda Appen
  1. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, ej överförbar, återkallelig licens att använda Appen för dina personliga, icke-kommersiella syften. Du får endast använda Appen på en anordning du äger eller kontrollerar och som är godkänd av den som utfärdat anordningen. All användning av Appen på annat sätt, inklusive, utan begränsning, återförsäljning, modifiering eller distribution av Appen eller text, bilder, musik, video, data och annat innehåll på Appen är förbjudet.
  2. SMB äger de immateriella rättigheterna till Appen och allt innehåll.
  3. Detta avtal ingås endast mellan dig och oss och inte med enhetens tillverkare eller med marknaden där Appen finns tillgänglig. SMB är, i enlighet med villkoren i detta avtal, ansvarig för Appen, inga andra tredje parter. Ansvaret för Appens innehåll följer vad som i övrigt gäller för Appen men med följande undantag enligt punkt 1.3.1.
   1. I kommentarsfunktionen är användare ensamt ansvariga för att deras kommentarer inte bryter mot Svensk lag.
 2. Godkänd användning
  1. Du får inte använda Appen på något sätt som orsakar eller kan orsaka skador på Appen eller försämring av tillgången eller tillgängligheten av Appen; eller på något sätt som är olagligt, bedrägligt eller skadligt (inklusive sätt som trakasserar, missbrukar, hotar, kränker eller på annat sätt bryter mot eller kränker rättigheterna för någon annan part).
  2. Du får inte använda programmet för att kopiera, lagra, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något innehåll som består av (eller är kopplad till) spionprogram, virus, trojanska hästar, maskar, keystroke logger, rootkit eller annan skadlig programvara.
 3. Kunduppgifter och sekretesspolicy
  1. Personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (Pol). Personuppgifterna samlas enbart in för att kunna follfölja din beställning och för egen marknadsföring. Genom att du skickar din beställning samtycker du till att namn och personuppgifter registreras i vår databas. Vi förmedlar aldrig dina personuppgifter vidare. De är säkra hos SMB.
 4. Cookies
  1. Appen använder cookies. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng. Den skickas från våra servrar till din enhet och lagras i din enhet. Med hjälp av cookien känner våra servrar igen din enhet när du besöker Appen igen. Användarinställningar och annan information kan lagras i cookies. Vi använder cookies för att aktivera Appen att känna igen dig när du använder Appen och hålla koll på dina preferenser i förhållande till din användning av Appen. Om du väljer att avvisa eller blockera cookies kommer det att ha en negativ inverkan på användbarheten av Appen.
 5. Begränsa din tillgång till Appen
  1. Om vi tror att du bryter mot detta avtal på något sätt, kan vi vidta de åtgärder som vi bedömer vara lämpliga för att ta itu med brott, bland annat att avbryta din åtkomst till Appen.
 6. Ändringar
  1. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller modifiera dessa villkor när som helst och på eget gottfinnande genom att publicera revideringar på vår hemsida eller i Appen. Fortsatt användning av Appen efter meddelande om dylika förändringar eller modifieringar utgör godkännande av sådana ändringar eller modifieringar.
 7. Tvist
  1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Därvid skall reglerna för förenklat förfarande tillämpas såvida inte institutet finner att tvisten, med hänsyn till belopp, art, omfång, svårighetsgrad eller andra omständigheter, anser att detta är olämpligt. Om de förenklade reglerna inte skall tillämpas skall skiljenämnden bestå av en skiljeman om inte Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut anser detta olämpligt av ovannämnda skäl. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.
 8. Kontaktuppgifter
  1. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
   Box 24
   274 21 Skurup
   Telefon: 0411-555 320
   E-post: info@smb.nu